ต้องการซื้อรถ

เรียงลำดับตาม:

เอกสารสำหรับขอสินเชื่อ

saleman with checklist 280x567
  • 1 พนักงานประจำ
  • 2 เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  • 3 ค้าขาย/กิจการส่วนตัว
  • 4 ผู้ค้ำประกัน กรณีผู้เช่าซื้อติดแบล็คลิส
  • 5 ผู้รับเหมา
1 พนักงานประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
2 เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 3 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 3 ฉบับ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • งบการเงิน
  • ภพ.20
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่หน้างานหรือที่ทำงาน
3 ค้าขาย/กิจการส่วนตัว
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • สัญญาเช่าร้าน/เช่าพื้นที่ หรือ ใบเสร็จค่าเช่า (ถ้ามี)
  • ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  • ต้องมีหน้าร้านสำหรับขาย หรือ มีสต็อกสินค้า
  • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
4 ผู้ค้ำประกัน กรณีผู้เช่าซื้อติดแบล็คลิส
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาโฉนดบ้าน / ใบเสร็จผ่อนบ้านงวดล่าสุด
  • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
5 ผู้รับเหมา
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • สัญญาจ้างงาน
  • ใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่หน้างานหรือที่ทำงาน

สนใจสอบถามข้อมูลรถมือสอง

เทคนิคการเลือกซื้อรถมือสอง

quick tips
  • เลือกซื้อรถมือสองจากผู้ขายที่ไว้ใจได้ มีสถานประกอบการที่มีหลักแหล่งชัดเจน
  • เลือกจากผู้ขายที่สามารถแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานได้
  • เลือกซื้อรถที่มีบริการหลังการขาย
LINE
โทรหาเรา